schizofrenici

Konference
Kontakty
Brožurka
prezentace
Fotogalerie


Aktuality:


Mediální destigmatizace a pozitivní přístup k osobám s duševním onemocněním byly hlavními cíli konference na téma „Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života“. Poprvé se uskutečnila 15. září 2015 v Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka a přednosty Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D.
Akce probíhala v rámci projektu Zdravý kraj ve spolupráci s Komorou sociálních podniků, PSYCHIART-INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s., Úřadem práce  České republiky - krajská pobočka v Brně, SDRUŽENÍM PRÁH – poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem osob s duševním onemocněním.
Účastníci se kromě jiného věnovali možnostem zapojení lidí s duševním onemocněním do pracovního procesu – prostřednictvím podpory (zakázek) veřejné správy. Součástí bylo i vydání brožury k této problematice určené pro odbornou i laickou veřejnost.  Publikace bude distribuována do všech obcí Jihomoravského kraje.
Konference byla rozdělena na dvě části: dopoledne se v plénu uskutečnily odborné přednášky, odpoledne probíhala v pracovních skupinách moderovaná diskuse na téma začleňování.

Přednášejícími byli:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.,
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.,
Ing. Eva Juhová & PaedDr. Blanka Veškrnová
Ing. Josef Bürger
Ing. Milan Venclík, MBA
Ing. Marek Juha
Ing. Václav Rolenec
Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová    Jihomoravský kraj     Projekt Zdravý kraj     Komora sociálních podniků     Institut psychosociální péče     Práh      Úřad práce